PŁYTY PIR - IZOLACJE PIR

WWW.IZOLACJEPIR.PL

Polski język Angielski język

Wstępne dane techniczne płyt termPIR®

Płyta termPIR® produkowana jest w grubościch od 20 do 250 mm. Typowe wymiary pojedynczej płyty to 600 x 1200 mm i 1200 x 2400 mm.

Precyzyjnie wyfrezowane krawędzie zwiększają izolacyjność cieplną, likwidują liniowy mostek termiczny. Frezowane krawędzie ułatwiają także monataż. Istnieje możliwość wykonania frezów: FIT - frez płaski oraz TAG - frez pióro-wpust. Powierzchnia krycia płyty z frezem TAG jest mniejsza o głębokość frezu - 15 mm.

Pakowanie i Zalecenia transportowe

Płyty izolacyjne termPIR® pakowane są w paczki umożliwiające ich przemieszczanie. Typowa wysokość paczki wynosi 500 mmm. Liczba płyt w pakiecie zależy od jej grubości. Mała paczka zawiera płyty o wymiarach 600 x 1200 mm, a duża 1200 x 2400 mm. Szczegóły w poniższej tabeli:

Grubość płyty [mm] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Liczba płyt w paczce [szt] 24 16 12 10 10 7 6 6 5 5 5 4
Ilość m2 w dużej paczce 69,12 46,08 34,56 28,80 28,80 20,16 17,28 17,28 14,40 14,40 14,40 11,52
Ilość m2 w małej paczce 17,28 11,52 8,64 7,20 7,20 5,04 4,32 4,32 3,60 3,60 3,60 2,88
Grubość płyty [mm] 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Liczba płyt w paczce [szt] 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Ilość m2 w dużej paczce 11,52 11,52 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76
Ilość m2 w małej paczce 2,88 2,88 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

Załadunek i rozładunek odbywa się ręcznie pojedynczymi paczkami lub za pomocą wózka widłowego wyposażonego w chwytak szczękowy do kilku pakietów.

Uwaga!
Płyty są wrażliwe na uszkodzenia, także kiedy znajdują się w opakowaniu. Nie wolno paczek rzucać ani toczyć. Transport płyt izolacyjnych powinien odbywać się w samochodach do tego celu przystosowanych z zachowaniem następujących warunków:

  • skrzynia ładunkowa powinna być zamknęta
  • powierzchnia skrzyni powinna być płaska, wolna od zanieczyszczeń
  • ładunek mocować w taki sposób aby nie mógł się wywrócić, zsunąć lub uszkodzić w inny sposób
  • samochód musi być wyposażony w pasy do mocowania towaru, pod pasy mocujące należy podłożyć przekładki elastyczne. Napięte pasy nie mogą powodować odkształcenia płyt

Przy odbiorze płyt izolacyjnych należy sprawdzić ilość i jakość dostarczanego towaru. Niezgodność należy opisać na dokumencie przewozowym i niezwłocznie zgłosić. Ewentualne uszkodzenia płyt na samochodzie udokumentować fotograficznie.

Zalecenia przechowywania

  • paczki składować w suchym miejscu, nie układać bezpośrednio na podłożu lecz na podporach
  • nie umieszczać na płytach ciężkich przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenia
  • zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV)
  • pojedyncze płyty proszę przenosić pionowo, tab by nie uległy złamaniu